Co je to náhradní plnění:
Firma HARRAP CZ  s.r.o.  poskytuje svým zákazníkům možnost uplatnění náhradního plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, doplněného o vyhlášku č. 518/2004, kterou se zákona provádí, a to tím, že zaměstnává více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

Praktické vysvětlení zákona:
Podle novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., dle § 81 odst.1) s platností od 1.1. 2005 je stanoveno, že každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců je povinen zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců a zaměstnanců se zdravotním postižením je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.